Savex GFK Modell Savex GFK Modell
Česky English Deutsch


Následně uvedené podmínky platí, pokud nebyly odlišně dojednány a námi písemně potvrzeny. Zákazník souhlasí s těmito podmínkami zadáním objednávky. Platí vždy ty nejnovější obchodní podmínky.

Obchodní smlouvy

Všechny objednávky, domluvy, dodatky, změny a doplňky platí pouze v písemné podobě. Ustní objednávky a domluvy musí být následně dodány v pisemné formě, nebo námi pisemně potvrzeny.

Ceny

Platí vždy jen aktuální ceník, po vydání nového ceníku jsou všechny předchozí neplatné. Změny cen a omyly nejsou vyloučeny. U specialních nabídek jsme na uvedene ceny vázani jen po dobu uvedenou v nabídce. Naše ceny plati bez skonta a od místa výroby (CZ-317 01 Plzen). Transportní náklady nese zákazník. Ceny jsou udany v Kč, pro export v EUR.

Dodávka

Všechny naše dodávky jsou námi pojištěny, náklady nese zákazník. Způsob dodání zboží je věci domluvy se zákazníkem.

Platební podmínky

Zásilka zboží je možná pouze po jeho zaplaceni. Zakázky na export se vyrabí až po zaplacení proforma faktury.

Kusové zakázky je možno zaplatit na místě při vyzvednutí zboží (po domluvě termínu).

V případě speciálních přání (provedení nebo nástřik podle údajů zákazníka atd.) je nutné složit zálohu.

Termíny dodání

Termíny dodání zboží se domlouvají při zadání zakázky. Dodávky zboží skladem se provadí obratem po platbě. Termíny dodani platí od ujasnění zakázky a jsou pro nás nezávazné. Případné výpadky ve výrobě, nesrovnalosti při transportu a ostatní nepředvídané vlivy nás zproštují dodržení dodacího termínu a splnění objemu zakázky.

Změny výrobku

Změny na našich modelech, sloužící k jejich vylepšení nebo modernizaci, jsou kdykoliv možné a nejsou důvodem pro zákazníka od zakázky odstoupit.

Dále si ponecháváme právo na změnu výrobní palety.

Záruka

Na naše výrobky dáváme záruku zákonně stanovenou. Tato se vztahuje na vady vzniklé při všedním pečlivém zacházení a neplatí v případech nadměrného namáhání, nesprávného užívání, neodborné opravy, stavebních změn a normálního opotřebení. Zpětné zásilky námi nebudou bez předchozí domluvy přijaty. Případné vady či poškození nám musí být obratem, nejpozději však během 3 dnů po obdržení zboží sděleny. Musí nám být dána možnost eventuální vady nebo škody v přiměřené dodací lhůtě opravit. U námi uznaných vad provedeme bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Náhrada za ušlé zisky nebo vzniklou škodu je vyloučena. Reklamace mohou být uznány pouze po předložení poškozeného zboží. Zpětné zásilky musí pro nás být bez nákladů.

Vlastnické vztahy

Zboží zůstává až do úplného zaplacení naším majetkem. Toto platí i v případě prodeje třetí osobě.

Ručení

Ručení za škody způsobené následkem užívání našich výrobků zásadně odmítáme, protože nemáme možnost kontrolovat jejich správné dokončení, sestavení a užívání.

Dále nemůžeme převzít žádné ručení za správnost všech údajů o rozměrech, váze a provedení našich výrobků v reklamních materiálech.

U všech přímých i nepřimých odkazů na cizí webové stránky prohlašujeme, že v době jejich uvedení neobsahovaly tyto stránky žádné ilegalni materiály. V budoucnu však nemáme žádný vliv na další tvorbu ani možnost průběžné kontroly těchto stránek a distancujeme se tudíž od všech obsahů odkázaných stránek.

Odstup od objednávky

Zásadně není možný u zboží, které bylo po doručení změněno (dostaveno, přepracováno, atd.) nebo které bylo získáno při internetových aukcích. Také u zboží, které bylo zhotoveno podle údajů a přání zákazníka není vrácení výrobci možné.

Soud

Všechna soudni jednani musi probíhat v Plzni.

Savex GFK Modell, Pastýřská 8, CZ-317 01 Plzeň, Česká republika 10.4.2002Copyright © 2006 Savex GFK Modell® & engined by JH